Turnhal

Sporthal Europapark

Op deze pagina houden we jullie graag op de hoogte van alle ontwikkelingen:


17 januari 2017 – Tekening inrichting turnhal

De eerste tekeningen van de turnhal zijn bekend. Janssen Fritsen wordt de leverancier en heeft een opzet gemaakt.
Let op, er wordt nog over gesproken dus de tekeningen kunnen nog aan veranderingen onderhevig zijn.

Klik hier voor de tekeningen.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

05 augustus 2016 – Update Turnhal in Groningen

Informatieve bijeenkomst
Op 18 mei jl. was er een informatieve bijeenkomst over het te bouwen sportcentrum Europapark nabij de Euroborg. Circa 30 leden van de drie grote gymnastiekverenigingen, GVAV Rapiditas, GV Olympia en Kracht en Vriendschap Groningen zijn op deze bijeenkomst afgekomen. Ook was er een afvaardiging van STUGG (studenten gymnastiekvereniging Groningen) en de KNGU. Namens de gemeente was Gerard Poiesz aanwezig.
Het Europapark omvat een grote sporthal, een permanent ingerichte turnhal en verschillende kleinere zalen. De gemeente werkt in dit project nauw samen met het Noorderpoort en de drie genoemde gymnastiekverenigingen.
De architect, Manfred Wansink van Venhoeven, heeft ons bijgepraat over het sportcentrum en er was voldoende tijd om vragen te stellen. Een aantal suggesties wordt meegenomen, want het definitieve ontwerp is nog niet gereed. In september is de presentatie van het definitieve ontwerp van het sportcentrum Europapark.
Alles loopt nog volgens planning en dat betekent dat de oplevering in september 2018 zal zijn.

Inrichting turnhal
De afgelopen tijd is er intensief contact geweest tussen een afgevaardigde van de werkgroep technische zaken (waarin alle drie verenigingen vertegenwoordigd zijn door trainers), de gemeente, de KNGU en de leverancier van de toestellen Jansen en Fritsen. Het doel hiervan is om tot een zo optimaal ingerichte turnhal te komen. Deze overleggen waren zeer constructief en hebben geleid tot subtiele aanpassingen waarbij de ruimte nog efficiënter wordt benut. De laatste voorstellen worden nog eenmaal getoetst en dan wordt de indeling van de turnhal definitief vastgesteld.

Samenwerking
Ondertussen is de samenwerking tussen de drie verenigingen een nieuwe fase ingegaan. We hebben de afgelopen tijd onderzocht wat de meest geschikte samenwerkingsvorm zou zijn. We zijn daarbij geadviseerd door de KNGU die voor ons verschillende scenario’s heeft uitgewerkt. Uiteindelijk hebben we gekozen voor de oprichting van een gebruikersvereniging. Hieronder wordt kort samengevat wat dat inhoudt.
In de statuten van de gebruikersvereniging worden de leden geregeld; dat zijn de verenigingen die nu of in de toekomst gebruiken maken van de accommodatie. In eerste instantie zullen dat dus de drie Groningse verenigingen zijn. Verder wordt het stemrecht geregeld en de samenstelling van het bestuur. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een onafhankelijke voorzitter aangevuld met één bestuurslid van elke deelnemende vereniging. Bij de inrichting van een gebruikersvereniging kan men maatwerk realiseren ten aanzien van de wensen. Dat maakt deze samenwerkingsvorm heel geschikt voor ons doel. De lijnen zijn kort en de verenigingen blijven nauw betrokken.
Er komt een werkgroep die dit verder gaat uitwerken waarbij de KNGU een ondersteunende rol vervult. Uiteindelijk is voor de oprichting van de gebruikersvereniging de goedkeuring nodig van de ledenvergadering van de drie verenigingen. We houden u van de voortgang op de hoogte.

Vrijwilligers
Inmiddels hebben we een aardige groep vrijwilligers, maar nog niet voldoende. We zoeken nog mensen die ondersteuning kunnen bieden op het gebied van o.a. organisatie, financiën, sponsoring, PR en communicatie. Je kunt je interesse kenbaar maken via voorzitter@gvavgymnastiek.nl.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

11 mei 2016 – 18 mei presentatie turnhal en jij bent uitgenodigd!

Graag nodigen wij alle leden en ouders van leden uit voor een presentatie van de toekomstige turnhal die in het sportcomplex bij de Euroborg zal komen. Al ruime tijd is er een stuurgroep bezig om het plan van de turnhal waar te maken. Het is nu zeker dat deze hal gaat komen en wij vinden het daarom tijd om een met de 3 verenigingen; K&V, GV Olympia en GVAV een bijeenkomst te organiseren. Wij vinden het erg belangrijk dat onze leden op de hoogte zijn van deze hal en hopen daarom dat u deze bijeenkomst komt bijwonen.

De informatieve bijeenkomst vind plaats op:

Datum:     18 mei 2016

Tijd:          19:30 uur – 21:30 uur

Locatie:    Kardinge, Kardingerplein 1

Klik hier voor de uitnodigingsbrief. Lees de brief goed door en hopelijk zien wij u op 18 mei 2016!

LET OP! Vergeet u zich niet aan te melden voor deze bijeenkomst, dan weten we hoeveel mensen we kunnen verwachten.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

07 februari 2016 – Ontwerp sportcentrum Europapark bekend gemaakt.

De gemeente Groningen en Noorderpoort hebben Verhoeven CS uit Amsterdam geselecteerd als architect voor het nieuw te bouwen sportcentrum op het Europapark. Het multifunctionele sportcentrum krijgt onder meer een grote sporthal, een dojo, een dansruimte, een multifunctionele tussenzaal en een turnzaal. Ook biedt het gebouw onderdak aan een fitnessruimte, onderwijslokalen voor het Noorderpoort en horeca-voorzieningen.

De eerste afbeeldingen van de toekomstige sporthal in Europapark. De turnhal komt op de onderste verdieping (ter hoogte van het sportveld). Lees meer…

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

03 december 2015 – Kort verslag raadsvergadering over onder andere turnhal!

Gister was de grote dag. De demonstratie in het stadhuis was een groot succes! Langs deze weg, iedereen die zich hiervoor hebben ingezet, hartelijk bedankt.

Een aantal is ook nog bij de raadscommissie vergadering geweest. Onze acties (demo, brief en inspreken) werden erg gewaardeerd door de commissieleden. We kunnen de conclusie trekken dat het Europapark inclusief turnhal er gaat komen. Uiteraard leefden er nog de nodige vragen bij de fracties maar die werden door de wethouder helder en daadkrachtig beantwoord. Het liep eigenlijk geheel volgens plan. Na afloop is er nog gesproken met een paar mensen van de gemeente en die feliciteerden elkaar al en ons. Dus het zit wel goed en de turnhal gaat er komen!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

02 december 2015 – We staan in de krant: turndemo in stadhuis!

Een leuk artikel en filmpje over ons optreden vanmiddag in het stadhuis!

http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/salto-s-en-schroeven-in-stadhuis-13371273.html

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

26 november 2015 – Nieuws over de turnhal! 

Na jaren (heel veel jaren) onderzoek, samenwerkingen, onderhandelingen lijkt het er echt van te komen! We moeten nog wel even geduld opbrengen…20151125_1744501-1024x576

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

8 en 9 juni 2015 – Nieuws over de turnhal! 

Er wordt nu ook door anderen gesproken over de turnhal. Zelfs Gerard Kemkers vindt het dat Groningen niet zonder turnhal kan.

Artikel Dagblad van het Noorden 8 juni 2015
Artikel RTV Noord 9 juni 2015

Na jaren er mee bezig zijn geweest, lijkt het er dan echt van te komen, in de nieuwe sporthal in het Europapark komt een topsport-turnhal. De lokale overheid heeft zich er de afgelopen maanden flink over gebogen, we durven inmiddels al een klein beetje te juichen nu de eerste berichtgevingen ook naar buiten zijn getreden. De komende maanden worden er nadere afspraken gemaakt over het ontwerp, stedenbouwkundige inpassing en beheer.

Krantenartikel FC Groningen journaal
Topsporthal op Europapark