GVAV Gymnastiek/Turnen

Geslacht

Voornaam

Achternaam

Lid vanaf

Geboortedatum

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer(s)

Emailadres(sen)


Betalen via IBAN:

Via IBAN nummer

IBAN Ten name van

Anders:


Les/Training van tot uur

Op madiwodovrza

Locatie training:
BeijumGravenburgLewenborgKarrepadOosterparkwijkAlfa-collegeHelperpark


Kosten van het Lidmaatschap
Eenmalig:
Inschrijfkosten KNGU € 5,00

Extra kosten:
Niet per automatische incasso betalen:
€ 2,00 per factuur.
(eventuele) aanmaningskosten: €5,00

Voor de contributie van Gymnastiek/Turnen en Acro kunt u kijken bij informatie->contributie, hier vind u een overzicht van de kosten. (http://gvavgymnastiek.nl/contributie/)

Kosten lessen Ouder & Kindgym of het nijntje Beweegdiploma periode 28 februari tot eind juni € 45,00 (inclusief € 5,00 inschrijfkosten)
Zodra de lessen zijn afgelopen wordt u automatisch weer uitgeschreven.


Voor vragen over de contributie:
johanna@gvavgymnastiek.nl


Info:
Van de contributie betaalt de vereniging
de trainsters, zaalhuur, lidmaatschap
van de KNGU bond en materialen.
GVAV Gymnastiek maakt geen winst.


Leden kunnen gebruik maken van de stadjerspas. Inleveren kan het hele jaar.
De code van de stadjerspas kun je mailen naar penningmeester@gvavgymnastiek.nl.
Vergeet niet in de mail de naam van uw dochter/zoon te vermelden.


LET OP: Het lidmaatschap beëindigen kan alleen op 1 juli of 1 januari. Daarbij een maand opzegtermijn in acht genomen moet het bericht uiterlijk vóór 1 juni / 1 december binnen zijn bij:
ledenadministratie@gvavgymnastiek.nl
.

Ben je te laat dan verrekenen wij nog voor een half jaar contributie.

Ik verklaar mij te houden aan de afmeldregel: bericht naar ledenadministratie@gvavgymnastiek.nl
vóór 1 juni of 1 december en aan de contributieverplichting: betaling via Automatische Incasso.

Ik machtig hierbij GVAV Rapiditas Gymnastiek elk kwartaal de contributie te innen d.m.v. Automatische Incasso [incassantID: NL97INGB0005587511].

Voor akkoord:

Ondergetekende

Datum


"Ik (of mijn wettelijke voogden in het geval dat ik minderjarig ben) ga akkoord dat er bij activiteiten van GVAV Gymnastiek foto’s van mij gemaakt worden en dat deze foto’s gepubliceerd worden op www.gvavgymnastiek.nl en/of het Facebook- en Twitteraccount van GVAV Gymnastiek. Ik ben er van op de hoogte dat ik ook na akkoord het wettelijke recht heb schriftelijk bezwaar te maken tegen gepubliceerde foto's en GVAV Gymnastiek na bezwaar deze foto's zal verwijderen"