Contributie

Lesgelden

Van de contributie betaalt de vereniging o.a. trainers, zaalhuur, lidmaatschap aan de gymnastiekbond KNGU, nieuwe materialen. GVAV maakt geen winst. Aan al onze leden wordt gevraagd het lidmaatschap automatisch te betalen.

Met ingang van januari 2012 is de opbouw van de contributie vereenvoudigd. Er zal gewerkt worden met vaste bedragen per kwartaal.

De contributie wordt per kwartaal vooraf geïnd in de maanden januari, april, juli en oktober.

1 januari      1e kwartaal     1 januari tot 1 april
1 april           2e kwartaal     1 april tot 1 juli
1 juli             3e kwartaal     1 juli tot 1 oktober
1 oktober     4e kwartaal     1 oktober tot 1 januari

Voor vragen over de contributie en de wijzigingen kunt u terecht bij: johanna@gvavgymnastiek.nl.

Contributie 2018

 

Contributie 2018 Per kwartaal
Clubcontributie
Leden zonder les €  11,00
Leden met les €  15,00
Gymlessen
Per les €  22,50
Turnen/Acro
1 uur €  22,50
1,5 uur €  33,75
2 uur €  45,00
3 uur €  67,50
4 uur €  90,00
6 uur € 135,00
8 uur € 156,60
10 uur € 177,00

 

Bedragen zijn inclusief Bondsbijdrage (kngu), Trainingen Leek

Inschrijfkosten 1 x € 5,00
Niet via incasso (per factuur) € 2,00
Aanmaningskosten € 5,00

Stadjerspas

Leden kunnen gebruik maken van de stadjerspas. Inleveren kan het hele jaar.
De code van de stadjerspas kun je mailen naar penningmeester@gvavgymnastiek.nl.
Vergeet niet in de mail de naam van uw dochter/zoon te vermelden.