Contributie

Lesgelden

Van de contributie betaalt de vereniging o.a. trainers, zaalhuur, lidmaatschap aan de gymnastiekbond KNGU, nieuwe materialen. GVAV maakt geen winst. Aan al onze leden wordt gevraagd het lidmaatschap automatisch te betalen.

Met ingang van januari 2012 is de opbouw van de contributie vereenvoudigd. Er zal gewerkt worden met vaste bedragen per kwartaal.

De contributie wordt per kwartaal vooraf geïnd in de maanden januari, april, juli en oktober.

1 januari       1e kwartaal     1 januari tot 1 april
1 april           2e kwartaal     1 april tot 1 juli
1 juli             3e kwartaal     1 juli tot 1 oktober
1 oktober     4e kwartaal     1 oktober tot 1 januari

Voor vragen over de contributie en de wijzigingen kunt u terecht bij: johanna@gvavgymnastiek.nl.


Contributie 2018

 

Contributie 2018 Per kwartaal
 
Leden zonder les € 11,00
 
Clubcontributie
plus de contributie voor één van onderstaande lessen:
  € 15,00
 
Gymnastiek
 
1 gymles per week € 22,50
2 gymlessen per week € 45,00
 
Turnen
2 uur jong selectie maandag  Beijum € 45,00
2 uur  jong selectie maandag  Gravenburg € 45,00
2,5 uur selectie dinsdag Alfa college € 62,50
2 uur selectie woensdag Alfa college € 50,00
2 uur selectie donderdag Alfa college € 50,00
2 uur selectie vrijdag Alfa college € 50,00
1,5 uur 12+ turnen vrijdag Alfa college € 37,50
 
Acro
1,5 uur Acro maandag  Alfa college € 37,50
2 uur  Acro maandag Alfa college € 50,00
2,5 uur Acro woensdag Alfa College € 62,50
1 uur Instap acro zaterdag Alfa college € 25,00
1,5 uur acro zaterdag Alfa college € 37,50
2 uur Acro zaterdag Alfa college € 50,00
 
Korting: 4 lessen per week
5 of meer lessen per week
12%
20%

 

Inschrijfkosten 1 x € 5,00
Niet via incasso (per factuur) € 2,00
Aanmaningskosten € 5,00

Voor het deelnemen aan regionale wedstrijden zijn extra kosten verbonden, die betaald moeten worden aan de KNGU. De kosten voor de wedstrijdbijdrage zijn vanaf € 25,00, dit is afhankelijk van het niveau waaraan wordt deelgenomen. Aan het einde van elk seizoen wordt de wedstrijdbijdrage geïnd of een nota verstuurd.


Jeugdsportfonds!

Sporten is voor alle kinderen belangrijk. Wanneer er niet genoeg financiële middelen zijn om een jongere (tussen de 4 en 18 jaar) te laten sporten, kan het Jeugdsportfonds helpen. Op de website van deze organisatie, www.jeugdsportfonds.nl/fonds/groningen is alle informatie te vinden hoe en door wie dit aangevraagd kan worden. Belangrijk om te weten!!! Lees meer….


Stadjerspas

Leden kunnen gebruik maken van de stadjerspas. Inleveren kan het hele jaar.
De code van de stadjerspas kun je mailen naar penningmeester@gvavgymnastiek.nl.
Vergeet niet in de mail de naam van uw dochter/zoon te vermelden.