Contributie

Lesgelden

Van de contributie betaalt de vereniging o.a. trainers, zaalhuur, lidmaatschap aan de gymnastiekbond KNGU, nieuwe materialen. GVAV maakt geen winst. Aan al onze leden wordt gevraagd het lidmaatschap automatisch te betalen.

Met ingang van januari 2012 is de opbouw van de contributie vereenvoudigd. Er zal gewerkt worden met vaste bedragen per kwartaal.

De contributie wordt vanaf 1 januari 2016 per kwartaal vooraf geïnd in de maanden januari, april, juli en oktober.

1 januari      1e kwartaal     1 januari tot 1 april
1 april           2e kwartaal     1 april tot 1 juli
1 juli             3e kwartaal     1 juli tot 1 oktober
1 oktober     4e kwartaal     1 oktober tot 1 januari

 

Voor vragen over de contributie en de wijzigingen kunt u terecht bij: johanna@gvavgymnastiek.nl.

Contributie per januari 2014               Per kwartaal:

Leden zonder les:                              €   11,00

Leden met lessen:
1 uur per week                                  €   33,00
1,5 uur per week                               €   43,50
2 uur per week                                  €   54,00
3 uur per week                                  €   75,00
4 uur per week                                  €   96,00
6 uur per week                                  € 138,00
8 uur per week                                  € 159,00
10 uur per week                                € 180,00

Inschrijfkosten 1 x € 5,00
Niet via incasso (per factuur) € 2,00
Aanmaningskosten € 5,00

Stadjerspas

Leden kunnen gebruik maken van de stadjerspas. Inleveren kan het hele jaar.
De bon, C1 (20,-) + fotokopie van de stadjerspas, inleveren bij de trainers of opsturen aan de penningmeester. Af en toe krijgt de penningmeester een bon van de stadjerspas toegestuurd zonder naam, zij kan dan niet achterhalen van wie de bon is. Dus: altijd naam op de envelop zetten!