Contributie

Lesgelden

Van de contributie betaalt de vereniging o.a. trainers, zaalhuur, lidmaatschap aan de gymnastiekbond KNGU, nieuwe materialen. GVAV maakt geen winst. Aan al onze leden wordt gevraagd het lidmaatschap automatisch te betalen.

Met ingang van januari 2012 is de opbouw van de contributie vereenvoudigd. Er zal gewerkt worden met vaste bedragen per maand of per kwartaal.

Voor vragen over de contributie en de wijzigingen kunt u terecht bij: johanna@gvavgymnastiek.nl.


Contributie Gymnastiek 

De contributie voor Gymnastiek wordt per kwartaal vooraf geïnd in de maanden januari, april, juli en oktober.

 

Contributie  Per kwartaal
 
Leden zonder les € 11,00
 
Clubcontributie
plus de contributie voor één van onderstaande lessen:
  € 15,00
 
Gymnastiek
 
1 gymles per week € 30,00
2 gymlessen per week € 60,00

Inschrijfkosten 1 x € 5,00
Niet via incasso (per factuur) € 2,00
Aanmaningskosten € 5,00

Contributie Selectie Turnhal

De contributie voor Turnen wordt per maand geïnd.

 

Per week  Contributie per maand
1,5 uur trainen (1x per week) (alleen op vrijdag) € 22,50
2 uur trainen ( 1 les) € 30,00
4 uur trainen (2 lessen) € 50,00
4,5 uur trainen (2 lessen) € 55,00
5 uur trainen (2 lessen)
€ 60,00
5,5 uur trainen (2 lessen) € 65,00
6 uur trainen ( 3 lessen) € 70,00
6,5 uur trainen (3 lessen) € 72,50
7 uur trainen (3 lessen) € 75,00
8 uur trainen (4 lessen) € 80,00
8,5 uur trainen (4 lessen) € 82,50
9 uur trainen (4 lessen) € 85,00
Bondscontributie tot 16 jaar 
€ 1,85 per maand
Bondscontributie 16 jaar e.o. € 2,25 per maand
Inschrijfgeld per wedstrijd Regionaal € 12,50
District en landelijk € 22,50
Bijdrage per wedstrijd Onkosten/reiskosten jury en leiding € 2,50
Wedstrijdpaspoort 1 x per 2 jaar € 15,00

Inschrijfkosten 1 x € 5,00
Niet via incasso (per factuur) € 2,00
Aanmaningskosten € 5,00

 


Jeugdfonds Sport & Cultuur!

Sporten is voor alle kinderen belangrijk. Wanneer er niet genoeg financiële middelen zijn om een jongere (tussen de 4 en 18 jaar) te laten sporten, kan het Jeugdsportfonds helpen. Op de website van deze organisatie, www.jeugdsportfonds.nl/fonds/groningen is alle informatie te vinden hoe en door wie dit aangevraagd kan worden. Belangrijk om te weten!!! Lees meer….


Stadjerspas

Leden kunnen gebruik maken van de stadjerspas. Inleveren kan het hele jaar.
De code van de stadjerspas kun je mailen naar penningmeester@gvavgymnastiek.nl.
Vergeet niet in de mail de naam van uw dochter/zoon te vermelden.