Home

Bij GVAV bieden wij gymnastiek, turnen, acrogym, ouder & kindgym en het nijntje Beweegdiploma aan. De combinatie van plezier en presteren maakt onze vereniging uniek! We vinden gezelligheid erg belangrijk.

  

 


Uitval lessen Karrepad!

Vanwege de verkiezingen die plaatsvinden op woensdag 20 maart en de gymzaal gebruikt wordt als stemlokaal is er geen les.

 


Algemene Ledenvergadering 19 maart 2019!

Meebeslissen over onze vereniging? Heeft u ideeën of zijn er vragen?
Het bestuur van GVAV Rapiditas Gymnastiek nodigt u hierbij uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 19 maart om 19:30 tot 22:00 uur in de Turnhal Europapark adres: Helperbrink 306. Alle ouders van leden zijn van harte welkom.

Agendapunten:

1.  Opening door de voorzitter
*    Inventarisatie voor de rondvraag
*    Mededelingen
2.  Vaststellen notulen ALV 13 maart 2018
3.  Jaarverslag 2018
*    Voorzitter
*    Ledenadministratie
*    Technische leiding turnen/recreatie
*    Technische leiding acrogym
4.  Jaarverslag 2018 van de penningmeester
5.  Verslag van de kascommissie
6.  Kiezen kascommissie 2019
7.  Bestuurlijke mutaties
8.  Pauze 21.00 – 21.15
9.  Vaststellen contributie
10. Begroting 2019
11. Plannen 2019
12. Rondvraag
13. Sluiting

 


GVAV Gymnastiek zoekt nieuwe bestuursleden!!!

Vrijwilligers zijn binnen iedere sportvereniging van onschatbare waarde. Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan. Daarom zijn wij op zoek naar jou! Vanwege het vertrek binnenkort van een aantal bestuursleden – waaronder de voorzitter en secretaris – is GVAV-Rapiditas Gymnastiek dringend op zoek naar nieuwe, betrokken bestuursleden. De belangrijkste taak van het bestuur is te zorgen dat GVAV goed functioneert, waarbij ‘have fun, make friends’ hoog in het vaandel staat. Het bestuur vergadert een keer per maand. Denk je dat een bestuursfunctie bij GVAV echt iets voor jou is of wil je graag eerst wat meer informatie over wat een bestuursfunctie bij GVAV nu precies inhoudt? Mail dan naar secretaris@gvavgymnastiek.nl (graag vóór 31 januari!).

 


GVAV biedt Ouder & Kindgym en het nijntje Beweegdiploma aan!

Vanaf donderdag 28 februari starten we met een nieuwe lessenreeks Ouder & Kindgym en het nijntje Beweegdiploma.

Locatie: Gravenburg, Maresiusstraat 22 (gymzaal OBS Feniks) van 15.30- 16.15 uur.

Het Ouder & Kindgym is speciaal voor kinderen van 2 en 3 jaar, waarbij je samen met je mama, papa, opa, oma of oppas lekker kunt bewegen, klimmen, klauteren in een echte gymzaal. Tijdens de lessen beginnen de peuters met onderdelen uit de beweeglessen van nijntje. 

Het nijntje Beweegdiploma 1 of 2 is bedoeld voor de kinderen vanaf 3 t/m 5 jaar, die zonder papa, mama, opa, oma of oppas gaan gymmen (jullie mogen natuurlijk wel blijven kijken). Met het programma ontwikkelen kinderen op een speelse manier hun motorische vaardigheden. Als de kinderen de vaardigheden, zoals huppelen, gooien, vangen, springen, hinkelen en balanceren, beheersen krijgen ze een nijntje Beweegdiploma. Klik hier voor meer informatie.

Voor meer info of opgeven: nynke@gvavgymnastiek.nl