Home

Bij GVAV bieden wij gymnastiek, turnen, ouder & kindgym en het nijntje Beweegdiploma aan. De combinatie van plezier en presteren maakt onze vereniging uniek! We vinden gezelligheid erg belangrijk.

  

 


Stand van zaken fusie en uitnodiging ALV 18 december 2019!!!

Namens het bestuur informeren we jullie graag over de stand van zaken met betrekking tot de fusie en nodigen we jullie graag uit voor een extra ALV op woensdag 18 december 2019.

Op de ALV van woensdagavond 30 oktober jl. hebben de 3 besturen van de verenigingen GV Olympia, GVAV Rapiditas en Kracht & Vriendschap Groningen een fusievoorstel ingediend. Er was ruimte voor vragen vanuit leden en graag geven wij hier een samenvatting waarom we als 3 clubs willen fuseren.

Als eerste zien we dat met de komst van de turnhal en het tegelijk trainen in de turnhal een samenwerking onder de leiding is ontstaan waarbij ze graag de krachten bundelen en de turn(st)ers liever naar niveau indelen dan nog naar clubnaam. Daarmee ontstaat een logistieke uitdaging voor het beheer van de turnhal en de leden in de turnhal als dit nog langer door 3 clubs wordt gerund. Wij zouden dit graag als 1 organisatie willen benaderen en behandelen

Om financieel te kunnen overleven moeten we wel samengaan. Het betreden van de turnhal is een dure kwestie geweest (en nog steeds). Door de verenigingen samen te voegen kunnen we kosten besparen zoals bijvoorbeeld nog slechts één boekhouding en één administratie voeren, enkele niet-rendabele lessen samenvoegen etc.

Tenslotte is voor ons een hele belangrijke reden om samen te gaan vanwege de personele bezetting. Het is steeds moeilijker om goed opgeleid personeel te vinden. Door bijvoorbeeld niet rendabele lessen samen te voegen kunnen we de lessen nog steeds in de wijk aanbieden, maar hebben we minder kader nodig. Daarbij komt dat we als grotere club ook de mogelijkheid hebben om een betere opleidingsstructuur op te zetten zodat we hopelijk in de nabije toekomst minder problemen hebben met het vinden van goed opgeleid personeel.

Omdat we als verenigingen alle drie al een lange historie met ons meedragen hebben we ervoor gekozen om niet in één bestaande club samen te gaan, maar als een nieuwe club verder te gaan. De nieuwe club zal de naam Turnstad Groningen gaan dragen. Uiteraard zal er ruimte blijven voor het historische verhaal van de 3 verenigingen want dat dragen we gewoon mee de nieuwe club in.

Het fusievoorstel en de nieuwe statuten liggen ter inzage bij de Kamer van Koophandel.

Op woensdag 18 december 2019 willen we overgaan tot de stemming over het fusievoorstel. We nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn en uw stem uit te brengen. De locatie zal wederom bij sportcentrum Europapark, Helperpark 306 te Groningen zijn. Aanvang van de avond is om 20.00uur.

Voor vragen over de fusie kunt u mailen naar secretaris@gvavgymnastiek.nl


GVAV biedt Ouder&Kindgym en nijntje Beweegdiploma aan!

Vanaf 12 september zijn we begonnen met een nieuwe lessenreeks Ouder & Kindgym en nijntje Beweegdiploma. Het zijn in totaal 18 lessen en duurt tot eind januari. Na de voorjaarsvakantie starten we weer met een nieuwe lessenreeks.

Locatie: Gravenburg, Maresiusstraat 22 (gymzaal OBS Feniks) op donderdag van 15.30- 16.15 uur.

Het Ouder & Kindgym is speciaal voor kinderen van 2 en 3 jaar, waarbij je samen met je mama, papa, opa, oma of oppas lekker kunt bewegen, klimmen, klauteren in een echte gymzaal. Tijdens de lessen beginnen de peuters met onderdelen uit de beweeglessen van nijntje.

Het nijntje Beweegdiploma 1 of 2 is bedoeld voor de kinderen vanaf 3 t/m 5 jaar, die zonder papa, mama, opa, oma of oppas gaan gymmen (jullie mogen natuurlijk wel blijven kijken). Met het programma ontwikkelen kinderen op een speelse manier hun motorische vaardigheden. Als de kinderen de vaardigheden, zoals huppelen, gooien, vangen, springen, hinkelen en balanceren, beheersen krijgen ze een nijntje Beweegdiploma. Klik hier voor meer informatie.

Voor meer info of opgeven: johanna@gvavgymnastiek.nl

 


Gymnastiek/Turntrain(st)ers gezocht!!!

Voor onze vereniging zijn wij voor komend seizoen dringend op zoek naar Gymnastiek/Turntrain(st)ers voor de recreatie.

Wij zoeken iemand die enthousiast is, goed met kinderen kan samenwerken en in staat is om de kneepjes van de turnsport over te brengen aan de kinderen.
Indien je in het bezit bent van lesbevoegdheid is dat een pré, maar we zijn ook op zoek naar stagiaires of mensen die nog in opleiding zijn. Meld je vooral aan, alles is bespreekbaar.

Lesdagen: voor meerdere locaties in Groningen van maandag t/m vrijdag, aantal uur is bespreekbaar.
Leeftijden: diverse groepen.
Vergoeding: afhankelijk van bevoegdheid en ervaring.

Heb je interesse? Of weet je iemand?
Neem dan contact op met Karmen Hilboesen, Secretaris GVAV Gymnastiek
secretaris@gvavgymnastiek.nl